17.2 C
İstanbul
Cuma, Eylül 22, 2023

Macaristan Gümrük Kuralları 2020

Macaristan Gümrük Kuralları 2020


2020 yılındaki yolcu trafiğine ilişkin gümrük ve diğer kurallar

Avrupa Birliği içinde veya AB üyesi olmayan bir ülkeden (üçüncü ülke) Avrupa Birliği’ne seyahat edenler aşağıdaki kurallara dikkat etmelidir.

I. Avrupa Birliği içindeki yolcularla ilgili kurallar

Avrupa Birliği kuralları, üye devletler arasında malların serbest dolaşımını garanti eder. Bu, malların Macaristan’dan başka bir üye devlete ihracatı veya malların oradan Macaristan’a ithalatı için gümrük prosedürü olmadığı anlamına gelir.

Seyahat sırasında özel amaçlı – kişisel kullanım için, hediye olarak – satın alınan ticari nitelikteki malların ihracatında veya ithalatında herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak, bazı mallar, örneğin:

 • hobi olarak beslenen hayvanlar,
 • av silahları,
 • alkol,
 • tütün ürünleri,
 • uyuşturucu madde içeren ilaçların vb.

Avrupa Birliği içindeki taşınması kısıtlamalara veya özel izinlere tabidir. Bu kurallar ayrı bir bölümde ele alınacaktır

II. Avrupa Birliği dışından (üçüncü ülke) Macaristan’a gelen kişiler için geçerli kurallar

Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeden veya ülkelerden gelen yolcuların kişisel bagajlarındaki aşağıdaki mallar gümrük ve vergilerden muaf olarak getirilebilir:

1. Alkol ürünleri ve alkol içeren içeceklerden (sadece 17 yaş ve üzerindeki yolcular için) en fazla

 • 4 litre üzüm şarabı (köpüksüz şarap),
 • 16 litre bira,
 • 1 litre alkol derecesi %22’den fazla olan alkol ürünü veya en az alkol derecesi %80 olan denatüre alkol olmayan alkol ürünü; veya
 • 2 litre alkol derecesi %22’yi geçmeyen alkol ürünü, ara alkol ürünü, şampanya (köpüklü şarap ve diğer fermente edilmiş içecekler) veya diğer şarap (diğer köpüksüz fermente edilmiş içecek).

2. Tütün ürünleri (sadece 17 yas ve üzerindeki yolcular için) en fazla

 Hava yolcularıHava yoluyla seyahat
etmeyen yolcular (Karayolu, Demiryolu)
200 adet sigara veya40 adet sigara veya
100 adet, her biri 3 gr’dan ağır olmayan sigarillo veya20 adet, her biri 3 gr’dan ağır olmayan sigarillo veya
50 adet puro veya10 adet puro veya
250 gram kıyılmış tütün.50 gram kıyılmış tütün.

Tütün ve alkollü ürünlerde (üzüm şarabı ve bira hariç), bu nicel sınırları ayrı ayrı olarak muafiyetin %100’ünü dolduracaktır. Tütün veya alkol ürünleri hususunda belirlenen miktar sınırlamaların yüzde oranlarının toplamı yüzde 100’den daha fazla olamaz.

Uygulamada bu, hava yoluyla gelmeyen bir yolcunun 40 sigara ithal etmesi halinde, sadece bu miktarın gümrük ve vergiden muaf tutulabileceği ve başka tütün ürünlerinin (puro, sigarillo, kıyılmış tütün) gümrük ve vergiden muaf tutulamayacağı anlamına gelir.

Eğer 20 adet sigara alırsanız (miktar sınırlamasının %50’si) gümrüksüz 5 puro veya 10 sigarillo veya 25 gram kıyılmış tütünü (miktar sınırlamasının kalan %50’si kadar) daha ithal edebilirsiniz.

3. Diğer ürünler

Yukarıda belirtilen mallara ek olarak 300 Avro, veya hava trafiğinde 430 Avro azami değer sınırına kadar malların gümrüksüz ve vergisiz olarak kabulüne izin verilecektir.

15 yaş altındaki yolcular – yolculuk şekline bakılmaksızın – en fazla 150 Avro azami değer sınırına kadar gümrüksüz ve vergisiz mal getirebilirler.

Gümrük ve vergi muafiyetin azami değer sınırının güncel HUF değerleri Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi (NAV) tarafından bilgilendirme şeklinde yayınlanmaktadır. Gümrük ve vergilerden muaf tutulmanın diğer bir koşulu,

 • ithalatın ara sıra (makul bir süre içinde bir serinin parçası olmayan ithalat) olması ve
 • sadece seyahat eden kişinin veya ailesinin kişisel kullanımı veya hediye amaçlı alınan mallardan oluşması ve
 • bunun niteliği ve miktarı ticari amaçla ithal edildiğini gösterecek şekilde olmamalıdır.

4. Akaryakıt

Avrupa Topluluğun gümrük bölgesine giriş yapan özel ve ticari araç ve motosikletlerin ve özel konteynerlerin standart tanklarındaki yakıt ve de araç başına maksimum 10 litreye kadar olan özel motorlu taşıtların ve motosikletlerin portatif bidonunda bulunan yakıt, akaryakıtın bulundurması ve taşıması ile ilgili ulusal hükümlere aykırı olmadığı takdirde ithalat vergilerden muaf olarak ithal edilebilir.

Ticari olmayan ithalatlarda, muafiyet sadece 17 yaş ve üzerindeki yolcular için geçerlidir.

Gümrükten muaf tutulma ile ilgili sınırlamaya göre ithal edilen yakıt:

 • ithal edildiği araç dışında başka bir araçta kullanılamaz,
 • muafiyetten yararlanan kişi yakıtı, söz konusu aracın onarımı için gerekli süre hariç, araçtan kaldıramaz ve depolamaz,
 • ve de ne karşılıklı ne karşılıksız (yani ne satılabilir ne de hediye edilebilir) devredilemez.

Bu kurallara uyulmaması durumunda, malların türüne göre uygulanacak gümrük kalemi ve o gün yetkili makamlar tarafından belirlenen veya kabul edilen gümrük vergi değerine göre yakıt üzerindeki gümrük ve ulusal vergileri ödeme zorunluluğu doğacaktır.

Gümrük vergisinden ve ilgili ulusal vergi muafiyetinden muafiyet koşullarından herhangi biri yerine getirilmezse, ithalat sadece gümrük ve vergilerin (katma değer vergisi, tüketim vergisi vb.) ödenmesinden sonra mümkün olacaktır. Kurallara uyum gümrük mercileri tarafından sıkı denetlenir!

III. Bazı ürünlerle ilgili özel kurallar

1. Gıda

Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden

 • çiğ et,
 • et ve etli mamuller,
 • et içeren gıda maddeleri,
 • süt ve süt içeren ürünler

gibi kolayca bozulabilen gıda maddelerin ithalatı, hayvan hastalıklarının yayılma olasılığı nedeniyle risklidir. Bu nedenle, kişisel tüketim amaçlı hayvansal ürünlerin ve hobi olarak beslenen hayvanların beslenmesi için hayvansal kökenli ürünlerin ithalatı katı kurallara tabidir.

Bu kuralların ihlali, bu ürünlerin geri gönderilmesine, müsaderesine veya imha edilmesine neden olabilir.

Bebekler için tasarlanan süt tozu, bebekler için tasarlanan gıdalar ve tıbbi nedenlerden ihtiyaç duyulan özel gıdalar,

 • açılmadan önce depolamanın soğutma gerektirmediği,
 • bir ticari marka altında korunduğu ve
 • ambalajının sağlam olduğu sürece ithal edilebilir.

Avrupa Birliği’nin dış sınırında çalışan gümrük idareleri, bu ürünlerin özel şahıslar tarafından ithalatını kontrol eder ve giriş noktalarında gümrük kurallarla ilgili dikkat çekici bilgilendirme afişlerini asarlar.

Ayrıca dış ülkeye seyahat ederken – seyahat için hazırlanan yiyecek paketinde

 • hayvansal menşeli ürünlerin yanınızda getirilmesi de tavsiye edilmez, çünkü üçüncü bir ülkeye ihracatı genellikle yasaklanmıştır veya katı koşullara tabidir.

Bununla ilgili kurallar hakkında hedef ülkenin Macaristan’daki diplomatik temsilciliği daha fazla bilgi sağlayabilir.

Bazı bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek için bazı ürünlerin geçici olarak ithalat ve ihracat yasağı listesine konulması de söz konusu olabilir.

Nesli tükenmekte olan hayvan türlerinden (örneğin mersin balığı türlerinin havyarı) üretilen ürünler için ilave kısıtlamalar geçerli olabilir.

Seyahat etmeden önce, geçerli kurallarından aşağıdaki irtibat bilgilerini kullanarak bilgi alınız:

Tarım Bakanlığı
Merkez: 1055 Budapeşte, Kossuth Lajos Meydanı 11.
Telefon: +36-1-795-2000, +36-1-795-2532
Fax: +36-1-795-0200
E-mail: [email protected].
Web sayfası: www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek.

2. İlaçlar

Devamlı ilaçlı tedavi alan kişiler, yolculuk süresiyle orantılı olarak, Macaristan’a varış veya oradan ayrılışta ilgili doktor tarafından yazılan ilaç miktarını yanlarında taşıyabilir. silayolusevenler.com

Bunun için Macaristan’a ithal etmek veya oradan ihraç etmek için en fazla 90 güne kadar yeterli ilaç almanızı sağlayacak bir tıbbi sertifika almanız önerilir. Gerekli formlar Macar Ulusal Eczacılık ve Besin Sağlığı Enstitüsü’nün (OGYÉI) web sayfasında: www.ogyei.gov.hu „formlar” bölümünde 35-37. maddeler altında bulunabilir.

İngilizce formlar OGYÉI’nin İngilizce web sayfasında: www.ogyei.gov.hu/forms 11.–12. maddeler altında bulunabilir.

Kimi üçüncü ülkelerin kuralları ile ilgili Macaristan’daki yetkili diplomatik temsilcilikler bilgi sağlayabilir.

Narkotik ilaçların ve psikotropik maddelerin veya yeni psikoaktif maddeler (tipik olarak sakinleştiriciler, analeptikler, halüsinojenler) içeren ilaçların veya ürünlerin Macaristan’a ithalatı veya ihracatı, yetkili makamın özel iznine tabidir. Macar hükümlerle ilgili bilgiler için OGYÉI ile aşağıdaki bilgileri irtibata geçebilirsiniz:

OGYÉI Uyuşturucu Maddeler Müdürlüğü
Merkez: 1051 Budapeşte, Zrínyi Sokaği 3.
Telefon: +36-1-235-7970, +36-1-235-7971, +36-1-235-7944
Fax: +36-1-8869-488
Web sayfası: www.ogyei.gov.hu/kabitoszerugy
E-mail: [email protected]

3. Evcil hayvanlar

Avrupa Birliği içinde hobi olarak beslenen hayvanlarınızla (köpek, kedi, gelincik) seyahat etmek istiyorsanız, seyahat etmeden önce bir ev hayvanı pasaportu (pet passport) çıkartmanız gerekecektir.

Ev hayvanı pasaportu ikamet adresine göre yetkili veteriner hekim tarafından düzenlenir, eğer:

 • hayvan gerekli koruyucu aşılara sahip ise ve
 • tanımlanması mikroçip ile mümkünse.

Ev hayvanınızla üçüncü bir ülkeye seyahat etmek istiyorsanız, lütfen hedef ülkenin geçerli kuralları ile ilgili bilgi almak için Macaristan’daki yetkili diplomatik temsilcilikleriyle iletişime geçiniz.

Üçüncü bir ülkede yaşayan bir ev hayvanı Macaristan’a gelirse:

 • özel bir tanımlamaya (dövme veya mikroçip)
 • gerekli koruyucu aşılara,
 • ev hayvanı pasaportuna, veya
 • bir veteriner hekim hayvan sağlık sertifikasına sahip olması gerekir.

Seyahate çıkmadan önce, mevcut düzenlemeler ile ilgili yetkili yerel ilçe valiliklerle, Budapeşte içerisinde Pest Valiliği’yle http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek adresinde veya aşağıdaki irtibat bilgilerde danışın: silayolusevenler.com

NÉBIH Hayvan Sağlığı ve Hayvanları Koruma Müdürlüğü Merkez: 1024 Budapeşte, Keleti Károly Sokağı 24. Telefon: +36-1-336-9302
Web sayfa: www.portal.nebih.gov.hu
Faks No: +36-1-336-9479
E-mail: [email protected]

4. Ateşli silahlar ve mühimmatlar

Avrupa Birliği içinde, avcılık, spor veya kendini savunma amaçlı ateşli silahlar ve mühimmatları, Avrupa Birliği vatandaşı veya Avrupa Birliği’nde yerleşmiş şahıs Avrupa silah bulundurma ruhsatı ile taşınabilir. Avrupa Birliği’nde ika-met adresi olmayan bir şahıs, avcılık, spor atıcılık yarışması için ateşli silahını, mühimmatını Macaristan’a, şahsin Macaristan’da planlanan kalma süresi 90 günü geçmezse, yetkili gümrük idaresinin ücretli sertifikasına dayanarak getirebilir.

Müşteri, Macaristan bölgesinden ayrılırken sertifikayı Avrupa Birliği’nin dış sınır geçiş noktasındaki gümrük idaresine teslim etmelidir.

Sertifikanın teslimi başka nedenlerden dolayı mümkün olmazsa, sertifikayı ülkeyi terk ettikten sonra onu düzenleyen gümrük idaresine geri göndermek gerek. Yolculuk sırasında,

 • ateşli silah bulundurma hakkını (ikamet ettiğiniz ülkede düzenlenen silah bulundurma ruhsatı ile) ve
 • seyahatin amacını (spor yarışması, avcılık) her zaman kanıtlamanız gerekir.

Avcılığa katılım, avcılık organizatörünün davet mektubu ve avlanma izni ile kanıtlanmalıdır.

Spor atıcılık yarışmasına katılımı, spor kulübünün davet mektubu, spor silahı ve mühimmatın ihraç etme hakkını spor federasyonunun izni kanıtlar.

Sertifikalar sadece silah bulundurma lisansı veya Avrupa silah bulundurma ruhsatı birlikte geçerlidir

Yurtdışında ateşli silah ve mühimmat alımı veya onarımı veya yurt dışında satışı için

 • yolcu devletinin yetkili makamı tarafından verilen silah bulundurma ruhsatı ve
 • Macar Polisi tarafından düzenlenmiş ithalat veya ihracat iznine ihtiyaç olacaktır.

Avcılık ve spor amaçlı onaylanmış ateşli silahlar ve mühimmatların ithalatı ve ihracatı için gerekli izinler, başvuru sahibinin ikamet ettiği yerde, Macaristan üzerinden taşımak için Macaristan sınırda giriş yerine göre yetkili il Emniyet Genel Müdürlüğü, Budapeşte’de Budapeşte Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Kendini savunma amaçlı ithalat, planlanan giriş veya geçiş yerine göre yetkili olan il (başkent) Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından onaylanacaktır. silayolusevenler.com

Verilen izinlerin mevcut olması gümrük idareleri tarafından kontrole tabidir bu nedenle ateşli silahlar ve mühimmatların taşınması gümrük sınırından geçerken gümrük idarelerine bildirilmelidir.

Üçüncü ülkeye ihracatla ilgili kurallar hakkında hedef ülkenin Macaristan’daki diplomatik temsilciliği bilgi sağlayabilir.

İl (Budapeşte) Emniyet Genel Müdürlüklerinin iletişim bilgilerini aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:

www.police.hu/hu/ugyintezes

5. Kültürel mallar

Macaristan’dan – geçici olsa da – Avrupa Birliği’nin diğer üye ülkelerine veya üçüncü ülkelere topraktan çıkan bulgular, resimler, eski kitaplar gibi 50 yıldan daha eski kültürel mallar, ilgili sanat eserlerinin değerine bağlı olarak, ancak yetkili idari daire tarafından verilen izinle ihraç edilebilir.

İzne tabi kültürel malların piyasa değeri ve yaşa göre düzenlenen listesini içeren ulusal ve AB mevzuatları farklı olabilir. Esas olan ulusal düzenlemelere göre en az 50.000 Forint piyasa değeri olan kültürel objelerin ihracı izne tabidir. Parasal değerin belirlenmesi sahibin sorumluluğundadır. Bu değer tespitine veya sanat eşya ticaret hesabına dayanabilir.

Gümrük idareleri yalnızca üçüncü ülkelere yapılan ihracat prosedürlerini kontrol eder ve bu prosedürlerle ilgili izinlerle ilgilenir. Aynı zamanda, gümrük idareleri, AB’nin iç sınırlarında kültürel malların taşınmasının yasallığı konusunda rastgele kontroller de yapabilirler.

İzinler, izne tabi veya izne tabi olmayan ihracat prosedürleri ile sanat eserleri kategorileriyle ilgili yaş ve piyasa değeri limitleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen Macaristan’da izin verme yetkisine sahip Başbakanlığı Sanat Eser Müfettişliği ve Arkeoloji Müdürlüğü ile aşağıdaki irtibat adreslerden iletişime geçin:

Başbakanlık Sanat Eser Müfettişliği ve Arkeoloji Müdürlüğü
Merkez: H–1014 Budapeşte, Táncsics Mihály Sokağı 1.
Telefon: +36-1-896-7761
E-mail: [email protected] veya
Sanat eserlerin ihracatıyla ilgili: [email protected]
Web sayfa: www.oroksegvedelem.kormany.hu/mutargyfelugyelet

6. Soyu tükenmekte olan hayvan ve bitki türleri

Nesli tükenmekte olan hayvan ve bitki türlerinin taşınması Washington Sözleşmesi’nde (CITES) ciddi bir şekilde düzenlenmektedir. Yaklaşık 5000 hayvan türünün (örneğin deniz kaplumbağaları, fil, kaplan) ve 28000 bitki türünün (kaktüsler, orkideler, gül ağacı) ve bunların yaşayan ve cansız bireyleri, parçaları veya onlardan elde edilen ürünlerin- trofeler ve tahnitler de dahil olmak üzere – ithalat ve ihracatı yasak veya CITES izinlerine tabidir. silayolusevenler.com

İzinler, söz konusu ülkelerin yetkili CITES makamları tarafından verilir. CITES kapsamındaki

 • canlı hayvanların veya hayvansal kökenli ürünlerin veya
 • bitkisel ürünler veya canlı bitkilerin nakliyesi sırasında ithalat ve ihracatlar için CITES izinler dışında
 • resmi bir veteriner tarafından verilen bir hayvan sağlığı sertifikası veya
 • bitki ve toprak koruma alanında yetkili ilçe valilikleri tarafından düzenlenen bitki sağlık sertifikasının sunulmasına da ihtiyaç duyulabilir.

Bu tür ürünler, ancak Macaristan’ın bu amaç için belirlenen bitki ve hayvan sağlığı sınır denetim noktasına sahip olan sınır geçiş noktalarında ihraç veya ithal edilebilir. CITES ürünlerinin dünyanın birçok yerinde hediyelik eşya olarak satın alınabileceğini bilmeniz iyi olur. Bu yüzden onları satın alarak doğanın yok edilmesine ve belirli türlerin yok olmasına istemeyerek de katkıda bulunabiliriz. Bu tür hediyelik eşyaların izinsiz ithalatı yasa dışı eylemdir ve doğa koruma para cezası ve 3 yıla kadar hapis cezası içerebilecek cezai işlemlere yol açabilir.

Seyahat etmeden önce, hangi bitki ve hayvan türlerin Washington Sözleşmesi tarafından korunma altında olduğuna dair bilgi alınız. Bazı hediyelik eşya olarak satılan fildişi, kaplumbağa kabuğu, egzotik deri ürünleri, böcek tahnitleri, kürkler, tropikal midyeler, kurutulmuş deniz yıldızları ve diğer süs eşyaların ithalatı, ihracatı veya Macaristan üzerinde gerçekleşen nakliyesi CITES izni gerektirebilir. Konu hakkında daha ayrıntılı bilgiyi www.cites.com/cites.html adresinden ve ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm adresinden bulabilirsiniz. silayolusevenler.com

Kimi izinler veya prosedürlerle ilgili sorularla aşağıdaki Macar CITES yetkilisine ulaşabilirsiniz:

Tarım Bakanlığı
Biyoçeşitlilik ve Gen Kaynaklarını Koruma Müdürlüğü Merkez: 1052 Budapeşte, Apáczai Csere János Sokağı 9. Telefon: +36-1-795-3753, +36-1-896-4662 Fax: +36-1-301-4646
Web sayfa: www.cites.hu
E-mail: [email protected]

7. Trofeler

Avcılık sırasında öldürülen veya kırılan geyik, alageyik ve karacanın boynuzu, müflonun eğri boynuzu ve yaban domuzunun 16 cm’den daha uzun savunma dişinin, avlanma yerinden sorumlu ilçe valiliklerinde, Budapeşte ve Peşte İl’inde Peşte İli Valilik Dairesi’nde eleştiri için gösterilmesi zorunludur.

Trofenin ihracatı için avcılık makamı tarafından düzenlenen trofe eleştiri formu gereklidir.

Kırılan hayvanın boynuzunun veya dökülen boynuzun ihracatı için, ayrıca avcılık makamı tarafından düzenlenen trofe ihracat izni de gereklidir.

Üçüncü bir ülkeden trofe ithalatı veya üçüncü ülkeye olan ihracatı için resmi veteriner hekim tarafından düzenlenen hayvan sağlığı sertifikası da gereklidir. Prosedüre tabi trofe CITES Sözleşmesi kapsamına da girerse, ithalat ve ihracat için CITES izninin alınması da gereklidir.

Kimi izinler ve prosedürlerle ilgili sorularla aşağıdaki makamlarla irtibata geçilebilir:

Trofe eleştiri formu ve trofe ihracat izni düzenlenmesi ile ilgili konularda: Bölgeye göre yetkili il merkezi ilçe valilik daireleri (Budapeşte ve Peşte İl’inde Peşte İli Valilik Dairesi), Web sayfa: www. kormanyhivatal.hu/hu/eler-hetosegek

Hayvan sağlığı işleri veya trofe ithalatı durumunda: NÉBIH Hayvan Sağlığı ve Hayvanları Koruma Müdürlüğü Merkez:

1024 Budapeşte, Keleti Károly Sokağı 24.
Telefon: +36-1-336-9302
Web sayfa: http://portal.nebih.gov.hu/
Fax: +36-1-336-9479
E-mail: [email protected]

CITES Sözleşmesi kapsamına giren trofe ithalatı durumunda:

Tarım Bakanlığı
Biyoçeşitlilik ve Gen Kaynaklarını Koruma Müdürlüğü Merkez: 1052 Budapeşte, Apáczai Csere János Sokağı 9. Telefon: +36-1-795-3753, +36-1-896-4662 Fax: +36-1-301-4646
Web sayfa: www.cites.hu
E-mail: [email protected]

8. Bazı bitkiler ve bitki ürünleri

Yolcu bagajı ile ilgili bitki sağlığı hükümleri

14 Aralık 2019 tarihinden itibaren geçerli bitki sağlığı hükümleri uyarınca, bagajın içinde bitki ve bitki ürünleri Avrupa Birliği’ne sokulamaz veya ancak bitki sağlığı sertifikası ile ithal edilebilir. silayolusevenler.com

İstisnalar:

 • ananas, muz, hurma, durian ve hindistancevizi bitkisel ürünü olarak, niceliksel sınır olmaksızın;
 • bakanlığın kararına göre 5 kg / kişi veya 1 adet / kişi (örneğin 5 kg elma veya karpuz) olmak üzere az miktarda kişisel tüketim amaçlı bitki ve bitki ürünleri.

Bununla birlikte, az miktarda olsa da, tohum, canlı bitki, çelenk vb. gibi yenmeyen bitkiler veya bitki ürünleri ithal edilemez. Gene de az miktarlarda olsa da yapışkan toprakla kirlenmiş meyve ve bitki parçaları ithal edilemez.

Gümrük yetkilileri tarafından, gümrük kontrolü sırasında ithal edilemeyen ürünleri taşıyan yolcuları geri çevrilebilirler veya yolcudan ürünün atılması istenilebilir. Seyahat etmeden önce Macaristan’daki yetkili diplomatik temsilciliklerden veya aşağıdaki irtibat adreslerden daha fazla bilgi isteyiniz:

Ulusal Gıda Zinciri Güvenlik Dairesi

Bitki, Toprak ve Tarım-Çevre Koruma Müdürlüğü (NTAI) Merkez: 1118 Budapeşte, Budaörsi Caddesi 141-145 Telefon: +36-1-309-1000
Web sayfa: http://portal.nebih.gov.hu/
Faks No: +36-1-246-2942
e-mail: [email protected]

Bu konu hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki adreste bulabilirsiniz: https://portal.nebih.gov.hu/-/kis-mennyisegben-sajat-fogyasztasra-szant-zold-seg-es-gyumolcsfelek-behozhatoak-hazankba

9. Vergiye tabi ürünler

Başka bir üye devlette serbest piyasaya sürülen vergiye tabi ürünü, vergiye tabi ürün ile ticari faaliyette bulunmayan bir gerçek kişi (özel şahıs) kendisi, özel kullanımı için vergi ödemeksizin yurtiçine ithal edebilir.

Özel kullanımını belirlerken, NAV aşağıdaki hususları birlikte değerlendirecektir:

 • özel şahıs tüketim tipi izne veya kayıt altına alma zorunluluğu olan faaliyette bulunup bulunmadığını,
 • bulundurma sebebini,
 • vergiye tabi ürünün bulundurma yerini veya taşıma şeklini,
 • vergiye tabi ürün ile ilgili tüm belgeleri,
 • vergiye tabi ürünün doğasını,
 • ve de vergiye tabi ürünün miktarı ticari amaçlı miktar olarak sayılma sınırını aşıp aşmadığını. Söz konusu sınırlar aşağıdaki gibidir:
  • sigara için 800 adet,
  • puro için 200 adet,
  • her biri 3 gr’dan ağır olmayan sigarillo için 400 adet,
  • kıyılmış tütün için 1 kilogram,
  • bira için 110 litre,
  • ara alkol ürünleri için 20 litre,
  • alkol ürünleri için 10 litre,
  • köpüksüz veya köpüklü şarap, diğer köpüksüz ve köpüklü fermente edilmiş içecek (şarap ve şampanya) için toplam 90 litre, bundan köpüklü şarap ve diğer köpüklü fermente edilmiş içecek (şampanya) en fazla 60 litre,
  • elektrik sigara likit için 300 mililitre,
  • Yeni tütün ürünü kategorilerin tek kullanımlık ürünleri için 800 adet, likit için 300 mililitre.

Enerji ürünü söz konusu olduğunda, bir aracın yakıt deposunda ve 10 litreden fazla olmayan portatif bir bidonda bulunan miktar özel şahsın özel kullanım amaçlı alımı olarak kabul edilecektir. silayolusevenler.com

Üçüncü bir ülkeden Macaristan’a bir yolcu (uyruklarına bakılmaksızın), “Macaristan’a Avrupa Birliği dışından (üçüncü ülkeden) gelenlerle ilgili kurallar” başlıklı bölümde belirtilen miktarlarda gümrük ve vergisiz vergiye tabi ürünleri ithal edebilir.

Vergiye tabi ürünlerin üçüncü bir ülkeye ithali ile ilgili daha fazla bilgi Macaristan’daki yetkili diplomatik temsilcilikleri sağlayabilir.

IV. Avrupa Birliği’nin dış sınırlarında nakit beyanında bulunma zorunluluğu

Eğer Avrupa Birliği’ne giriş yapan veya Avrupa Birliği’nden çıkış yapan yolcu 10.000 Euro veya daha fazla nakit (veya diğer para birimlerde bu paraya denk bir tutar) veya bununla eşdeğer nakit yerine geçen ödeme araçlar (hisse senedi, bono, hisse, seyahat çeki vb.) yanında taşıyorsa, bunu gümrük idarelere yazılı olarak beyan etmesi gerekmektedir.

Beyan formu aşağıdaki sayfalardan indirilebilir: www.ec.europa.eu/eucashcontrols www.nav.gov.hu/nav/vam/egyeb/keszpenz_130107.html

Yolcunun, Avrupa Birliği’ne girdiği veya Avrupa Birliği’nden ayrıldığı gümrük idaresine (veya diğer yetkili makama) beyanda bulunması veya beyanı teslim etmesi gerekir.

Ayrıca, Avrupa Birliği’ne üye bazı Devletlerin Topluluk içindeki nakit hareketleri için özel kontrol ve beyanda bulunma şartları bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili seyahat esnasında ziyaret edilecek ülkelerin Macaristan’daki diplomatik temsilciliklerinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

V. Avrupa Birliği bölgesinden yabancı bir yolcu tarafından ihraç edilen malların satılmasıyla ilgili vergi muafiyeti

Yabancı bir yolcu tarafından satın alınan bir ürün kişisel valizi veya bagajının bir parçası olarak Topluluk bölgesinden ihraç edildiğinde katma değer vergisinden muaftır. Muafiyet uygulanması için şartlar:

 • Yolcu ürünü kullanılmadan üçüncü bir ülkeye ihraç eder ve bu gümrük yetkilileri tarafından satıcı tarafından yolcuya verilen vergi iadesi formunda onaylanır,
 • ürün, satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde Avrupa Birliği bölgesinden ihraç edilir,
 • Mal satışın – vergiler dahil – toplam bedeli 175 Avrodan fazladır,
 • geçerli bir seyahat belgesi veya Macaristan tarafından tanınan kişisel tanımlama için kullanılan geçerli başka bir kamu belgesi (bundan sonra seyahat belgesi olarak anılacaktır) aracılığıyla yabancı yolcu yasal durumunu kanıtlar.

Avrupa Birliği’nin hiçbir üye devletinin vatandaşı olmayan ve Birliğin bir üye devletinde sürekli ikamet hakkı da bulunmayan, veya Birliğin bir üye devletinin vatandaşı olup ikamet adresi AB bölgesinin dışında olan gerçek kişi yabancı yolcu olarak tanımlanmaktadır. silayolusevenler.com

Gerçek kişinin en yakın kişisel ve ekonomik temasları bulunan kalıcı, oturum için kullanılan yeri ikametgâh olarak sayılır.

Ayrılırken, yolcu kimlik belgesi, satın alınan ürün, vergi talep formu (iki kopya) ve orijinal faturayı ibraz etmelidir. Vergi iadesi dilekçesindeki ve faturadaki bilgilerin seyahat belgesindeki kişisel bilgilerle eşleşmelidir. Vergi iadesi dilekçesi, ancak bir adet faturanın satışla ilgili bilgilerini içerebilir.

Ürünün Avrupa Birliği bölgesinden çıkarılması, ürünün üçüncü bir ülkeye ihraç edilmesinde, vergi iadesi dilekçesinde yolcunun talebi üzerine gümrük idareleri tarafından onaylanabilir.

Vergi iadesi dilekçesinin kullanılması zorunludur. Bunu ürünün satın alınması sırasında faturayı düzenleyen üç nüsha olarak düzenler ve ilk iki nüshayı alıcıya teslim eder. Gümrük idaresi çıkışı onayladıktan sonra vergi iadesi dilekçesinin bir nüshasını alır, diğer nüshasını yabancı yolcuya geri verir.

Eğer yolcu Macaristan’dan ayrıldığında üçüncü ülkeye seyahat etmezse (örneğin, Viyana’ya seyahat edip ardından Avrupa Birliği dışındaki ikamet yerine hava yoluyla geri dönüyorsa), ürünün Birlik bölgesinden çıkarıldığının onaylanmasını AB’den çıkış yaparken talep etmek gerekir (yukardaki örnekte Viyana’daki havaalanında).

Yabancı yolcu verginin iadesini ürünün satıcısında şahsen veya adına temsilen hareket eden vekili tarafından talep edilebilir. Yabancı yolcu işlemleri şahsen takip ederse, seyahat belgesini ibraz etmelidir, eğer işlemleri şahsen takip etmezse, adına temsilen hareket eden vekilin şahsına verilen vekaletnamesini de eklemesi gerekir. silayolusevenler.com

Verginin iadesini almak için, yabancı yolcu veya vekili gümrük idareleri tarafından onaylanan ve damgalanan vergi iadesi dilekçesinin ilk kopyasını ürün satıcısına teslim edecek ve ürünün satın alımını kanıtlayan faturanın orijinal nüshasını ibraz edecek.

Ürünün satıcısı tarafından nakit olarak ödemesi gereken İade edilmiş vergi yabancı yolcuya Forint cinsinde verilecek. Ancak, yabancı yolcu ve ürünün satıcısı farklı bir para birimi ve ödeme yöntemi üzerinde de anlaşabilir.

Daha fazla bilgi Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi’nin www.nav.gov.hu adresindeki web sayfasında bulunabilir. Daha ayrıntılı bilgilendirme Bilgi Kitapçıkları (Információs Füzetek) menüsü altında 15. bilgi kitapçığında bulunabilir, ancak sorularınıza Macaristan’dan normal ücretle aranabilen 1819 veya yurtdışından kullanılabilen +36 1 250-9500 telefon numaralarını arayarak da cevap alabilirsiniz.


Kaynak: Macaristan Gümrük Bakanlığı

ilgili haberler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Sosyal Medya

33,817BeğenenlerBeğen
3,681TakipçilerTakip Et
2,923TakipçilerTakip Et
2,137TakipçilerTakip Et
7,002AboneAbone Ol
- Advertisement -

Son Haberler